TERMS OF SERVICES


Pobierając lub korzystając z aplikacji, niniejsze warunki będą stosuje się automatycznie do Ciebie - powinieneś upewnić się, że w związku z tym że przeczytasz je dokładnie przed użyciem aplikacji. Nie jesteś zezwolić na kopiowanie lub modyfikowanie aplikacji, dowolnej części aplikacji, lub nasze znaki towarowe w jakikolwiek sposób. Nie wolno ci próbować wydobyć kod źródłowy aplikacji, a także nie należy próbować w celu przetłumaczenia aplikacji na inne języki lub sporządzenia dokumentu pochodnego wersje. Sama aplikacja, i wszystkie znaki towarowe, prawa autorskie, prawa do baz danych i inne związane z nimi prawa własności intelektualnej do niego, nadal należą do obar.info.

obar.info jest zobowiązana do zapewnienia, że aplikacja jest tak użyteczne i skuteczne, jak to tylko możliwe. Z tego powodu, my zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w aplikacji lub pobierania opłat za swoje usługi, w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. Nigdy nie będziemy pobierać opłaty za aplikację lub jej usługi, nie czyniąc tego bardzo dokładnie wiesz, za co płacisz.

The obar.info app stores and processes personal data that dostarczył nam pan, aby zapewnić moje Obsługa. Twoim obowiązkiem jest zachować telefon i dostęp do aplikacji zabezpieczony. Dlatego zalecamy, abyś zrobił a nie włamywanie się do więzienia czy rootowanie telefonu, co jest procesem usunięcie ograniczeń w zakresie oprogramowania i ograniczeń narzuconych przez oficjalny system operacyjny twojego urządzenia. To może sprawić, że twój telefon podatny na szkodliwe oprogramowanie/wirusy/złośliwe programy, Narazić na szwank zabezpieczenia telefonu, a to może oznaczać że obar.info aplikacja nie będzie działać poprawnie lub w ogóle.

Aplikacja korzysta z usług osób trzecich, które deklarują swoje własne Zasady i warunki.

Link do Warunków świadczenia usług przez osoby trzecie dostawcy wykorzystywani przez aplikację

Powinieneś być świadomy, że są pewne rzeczy, które obar.info nie bierze za to odpowiedzialności. Niektóre Funkcje aplikacji będą wymagały, aby aplikacja posiadała aktywną połączenie internetowe. Połączenie może być Wi-Fi, lub dostarczone przez operatora sieci komórkowej, ale obar.info nie może wziąć odpowiedzialności za to, że aplikacja nie działa w pełni funkcjonalność, jeśli nie masz dostępu do Wi-Fi, a nie masz zostawił wszystkie swoje dane.

Jeśli korzystasz z aplikacji poza obszarem z Wi-Fi, możesz powinien pamiętać, że twoje warunki umowy z twoimi Operator sieci komórkowej będzie nadal stosował się do nich. W związku z tym możesz zostać obciążony przez operatora telefonii komórkowej kosztami danych za czas trwania połączenia podczas uzyskiwania dostępu do aplikacji, lub innych opłat od osób trzecich. Korzystając z aplikacji, akceptujesz odpowiedzialność za wszelkie takie opłaty, w tym za dane w roamingu opłaty, jeśli korzystasz z aplikacji poza swoim terytorium ojczystym (tzn. regionu lub kraju) bez wyłączania transmisji danych w roamingu. Jeśli nie jesteś płatnikiem rachunku za urządzenie, na którym jesteś Korzystając z aplikacji, proszę pamiętać, że zakładamy, iż masz otrzymał zgodę od płatnika na korzystanie z aplikacji.

Wzdłuż tych samych linii, obar.info nie zawsze może wziąć odpowiedzialność za sposób korzystania z aplikacji, tzn. musisz upewnij się, że urządzenie pozostaje naładowane - jeśli skończy się i nie można go włączyć, aby skorzystać z serwisu, obar.info nie może przyjąć odpowiedzialności.

W odniesieniu do obar.info jest odpowiedzialny za twojej korzystanie z aplikacji, podczas korzystania z niej, ważne jest, aby pamiętajcie, że choć staramy się zapewnić, aby było to aktualizowane i poprawiane przez cały czas, polegamy na osobach trzecich aby dostarczyć nam informacji, abyśmy mogli je udostępnić do ciebie. obar.info nie ponosi żadnej odpowiedzialności za żadne strata, bezpośrednia lub pośrednia, której doświadczasz w wyniku opierając się całkowicie na tej funkcjonalności aplikacji.

W pewnym momencie, możemy chcieć zaktualizować aplikację. Aplikacja jest obecnie dostępne w systemie iOS - wymogi dotyczące system(i dla wszelkich dodatkowych systemów my podjąć decyzję o rozszerzeniu dostępności aplikacji do) może ulec zmianie, i będziesz musiał pobrać aktualizacje, jeśli chcesz zachować za pomocą aplikacji. obar.info nie obiecuje, że to zawsze będzie aktualizować aplikację tak, aby była odpowiednia dla Ciebie i/lub współpracuje z wersją na iOS, którą posiadasz zainstalowany na twoim urządzeniu. Jednakże, obiecujesz, że zawsze przyjmować aktualizacje aplikacji, gdy są one oferowane użytkownikowi, Możemy chcą również zaprzestać udostępniania aplikacji i mogą zakończyć korzystanie z to w każdej chwili bez wypowiedzenia. O ile nie postanowimy inaczej, przy każdym rozwiązaniu umowy, (a) w przypadku rozwiązania umowy prawa i licencje przyznane ci w tych warunkach wygasną; (b) musisz zaprzestać korzystania z aplikacji i (w razie potrzeby) usunąć ją z twojego urządzenia.

Zmiany do niniejszych Warunków

Mogę aktualizować nasze Warunki Użytkowania od czasu do czasu. W związku z tym, zaleca się przejrzenie tej strony okresowo dla wszelkich zmian. Będę powiadomić użytkownika o wszelkich zmianach poprzez opublikowanie nowych Warunków oraz Warunki na tej stronie.

Niniejsze warunki obowiązują od 2020-08-21 r.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakieś pytania lub sugestie dotyczące mojego Zasady i warunki, nie wahaj się skontaktować ze mną at [email protected].